DIAGNOSTIKA ELEKTROMOTORŮ

PLAČEK & BoLD Vám nabízí možnost zjisti stav
- vibrací,
- stavu ložisek,
- statická a dynamická nevyváženost
- ustavení stroje
- mechanická vůle
- závady na ozubených převodech
- závady elektrických strojů

To vše diagnostickým přístrojem VIBSCANNER od firmy PRÜFTECHNIK a programem OMNITTREND. Všechny měření se provádí bez demontáže a za provozu stroje.

NAHORU